• 1
  • ضرورت تبیین روایت صحیح از وضعیت کشور

    ضرورت تبیین روایت صحیح از وضعیت کشور

    دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با اشاره به رفتار نفاق‌آلود برخی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی و روایت‌های ناصحیحی که به عنوان انتقاد از دولت مطرح می‌کنند، گفت: اگر در تبیین روایت صحیح از وضعیت کشور ادامه مطلب
  • 1