رسانه

نوع رسانه
46:25:00
برنامه صبحی دیگر

برنامه صبحی دیگر

جزئیات
توسط مدیر ارشد 3 years ago
مجتبی شاکری بمناسبت روز جانباز در برنامه...
15 0
255 مشاهده شده

دیدار با مادر شهید م...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 6 years ago
گزارش شبکه خبر سیما از دیدار جمعی از بسی...
0 0
292 مشاهده شده

سخنرانی در صحن علنی...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 9 years ago
مجتبی شاکری بمناسبت سالروز میلاد حضرت اب...
0 0
289 مشاهده شده